Ginds in een steeg

 

Ginds in een steeg, vol ellende en nood,
Vond men een knaap aan den rand van den dood.
Toen men vroeg, hoe ’t met zijn ziel was gesteld;
Zei hij: “Nooit heeft men mij daarvan verteld”
 

Refrein:
Zeg het toch voort, o zeg het toch voort!
Predik den Heiland door daden en woord,
Dat geen verwijt u ’t hart ooit doorboort:
“Nimmer nog heb ik van Jezus gehoord.”
 

Toen men hem sprak van ’t verlorene schaap,
Kwam er een glans op den stervenden knaap.
“Weet gij wel zeker, dat mij dat ook geldt?
Niemand toch heeft mij daar ooit van verteld.”

Refrein

 

“’k Ben veel te min en te slecht”, sprak hij nu.
“Neen”, was het antwoord “Hij stierf ook voor u”.
“Maar als dat waar is”, sprak hij nu ontsteld.
“Waarom toch heeft men dat mij nooit verteld?”

Refrein

 

d’ Engel des doods kwam nu nader tot hem.
Plots’ling sprak hij toen met bevende stem:
“Heer, ik geloof, voor mij stierf Gij aan ’t kruis;
Breng toch die boodschap aan allen in huis.”