Vertrouwen

Met al mijn zorgen mag ik bij U komen.

U kent mijn har – en al wat daarin leeft.

U weet ook van mijn angsten en mijn dromen,

Mijn toekomstvrees, die steeds de toon aangeeft.

 

Ik wil wel graag zijn zorgen op U werpen,

Maar dagelijks pak ik ze zelf weer op.

Mijn noden lijken zich steeds toe te scherpen

En ‘k word zo moe, zo moe van dat getob.

 

En toch staat het zo duidelijk geschreven:

U zorgt voor mij, U draagt mij door de nood.

Als ‘k slechts mijn leven in Uw hand wil geven

Dan blijkt Uw trouw, uw goedheid levensgroot.

 

Heer, leer mij als een kind op U vertrouwen.

Een kind, dat aan de hand van Vader loopt

En feilloos weet: Op Vader kan ik bouwen.

In liefde schenkt Hij mij weer nieuwe hoop.

 

 

Uit: Speigelbeeld.  Uitg. Medema, Vaassen