Myosotis

Vandaag , Heer’, heb ik weer gezongen:

Een soms bevend en onzeker lied

De klank werd uit mijn keel gewrongen,

’t klonk als een schor: vergeet mij niet.

 

Misschien kon ’t lied U niet bereiken

-De hemel is zo ver en hoog -

Maar ‘k wilde U toch laten blijken

Iets in mijn lied, dat mij bewoog.

 

Soms ben ik nog ver van vreugdezangen.

Ik vraag alleen: vergeet mij niet.

En toch rijpt aarzelend ’t verlangen

Naar ’t vreugdevolle jubellied.

 

Heer’ als ik zing, wend dan uw oren.

‘k Breng U zo graag een juichend lied.

Maar wil mij alstublieft óók horen

Als ‘k tot U zing: vergeet mij niet.

 

Uit: toekomstmuziek