Morgen

Morgen –is voor ons verborgen.-

Morgen –dat weet God alleen.

En geen sterveling, geen één,

Kan ook maar een dag of uur

Blikken in Gods raadsbestuur.

 

Morgen –is voorons verborgen.-

Is het vreugd of ongeval?

Ach, wij weten niet met al

Wat de dag van morgen geven

Of wat hij ons nemen zal.

 

Morgen –is voor ons verborgen.-

Zal ons hart te bloeien staan

Met Gods weelden overlaan?

Zullen wij over Gods hoogten

Of ook door Zijn diepten gaan?

 

Morgen –is voorons verborgen.-

U en ik, wij weten niet

Wat de dag van morgen biedt.

Maar Hij, Die ’t heelal omspant

Houdt ook ‘morgen’ in Zijn hand.