Mij uitstrekkende naar...

Doe nu maar alles weg wat achter ligt:

Hetgeen verkeerd was, alle nare dingen;

En tel nu enkel maar de zegeningen:

Die dis, die God voor jou heeft aangericht.

 

Doe nu maar alles weg wat achter ligt:

De fouten, die je honderd malen maakte;

De plichten, die je keer op keer verzaakte

En doe de deur ‘verleden’ nu maar dicht.

 

Doe alles weg en zie niet achterom.

Behoud alleen de zegen van ’t verleden.

En reis je weg met blijdschap en met vrede.

Tot aan de dag dat Jezus zegt: IK KOM!

 

Uit: leven van dag tot dag