Hoe kun je nog zingen

Hoe kun je in alle ellende nog zingen?

Een wereld vol oorlog, vol leed en verdriet.

Wanneer je goed nadenkt, je ziet al die dingen,

Dan zing je toch zeker geen opgewekt lied?

 

Het lijkt wel of God ons alleen heeft gelaten.

De wereldse leiders hebben de macht.

Of het offer van Jezus niet heeft mogen baten,

De satan waart rond als een dief in de nacht.

 

Maar toch zingt een Christen een lied van geloven

Al is het ook vaak met een traan in je oog.

Wij weten het zeker, de Vader daarboven

Vergeet nooit Zijn kinderen, Hij houdt ons in ’t oog.

 

Gods Zoon komt terug, laten wij dat vertolken.

Al weten wij niet van het uur of de tijd.

Eens zien wij Hem weer, als Hij komt op de wolken.

Dan zullen wij zingen, voor eeuwig en altijd.