Het duurt zo lang

Soms wordt  het moeilijk om nog te wachten

De wederkomst van Jezus, onze Heer.

Het duurt zo lang, veel langer dan wij dachten.

Soms kun je ’t nauwelijks geloven meer.

Zei Prediker al niet: “De zon gaat onder,

De zon gaat op, en alles blijft gelijk.”

We wachten en bidden om een wonder.

Waar blijft, o God, waar blijft Uw vrederijk?

Wij weten wel, U rekent niet met jaren,

Want duizend jaren zijn bij U een dag.

U wilt Uw kinderen bijeen vergaren,

Hoelang dat in ons oog ook duren mag.

En daarom Heer, wij blijven op U wachten.

Geef ons geloof, al groeit ons ongeduld.

Maak ons bereid, en richt onze gedachten

Op U, tot al Uw tijden zijn vervuld