Er komt een dag

Er komt een dag waarop ik sterven moet,

Een dag waarop mijn ogen breken,

Waarop ik afscheid neem voorgoed,

Waarop mijn mond het laatste woord zal spreken.

 

Er komt een dag die ik niet kan bepalen,

Waarop ik in de aarde wordt gelegd.

Ik hoop dat de zon dan schijnt en alle bloemen stralen

En dat een sober woord slechts wordt gezegd.

 

Er komt een dag waarop ik in mag gaan,

Vol vrede in Gods lichte Woning.

Waarop ik vol verwondering zal staan

In het stralend Licht, dicht bij mijn God en Koning.

 

Er komt een dag waarop Hij tot mij zegt:

“Kom in, mijn kind, nu ben je werkelijk vrij.

Je werd wel in de aarde neergelegd,

 maar je mag wonen tot in eeuwigheid bij Mij.”

 

 

 

Sikko Landheer