De Here heeft mij veel gegeven

De Here heeft mij veel gegeven

En Hij heeft veel aan mij beloofd.

Hij wil ook dat ik in mijn leven

Wat Hij heeft toegezegd geloof.

Hij wil als Vader voor mij zorgen,

Mij leiden mijn leven lang.

Ik hoef niet bezorgd te zijn voor morgen.

Hij zegt: “Wees aan mijn Hand niet bang.”

 

Als ik dit moeilijk kan geloven

En ik door twijfel word gekweld,

Verzekerd mij de Geest van boven,

Dat Gods blofte mij ook geldt.

Ik bid: “O Geest, kom in mij wonen,

Maak mijn vertrouwen in U sterk.

Kom om mijn Vaders trouw te tonen

En wijs mij steeds op Jezus’ werk.