Als de wind....

Als de wind die waait met vlagen

Zo verrassend waait de Geest.

Soms een storm met donderslagen,

Soms een stem: “Weest niet bevreesd.”

Soms een vlam, een vonk van boven,

Soms een haard, die laait van vuur.

Soms een lamp, die uit kan doven,

Soms een glans van korte duur.

Soms een wolk, die gul wil geven

Schaduw op geblakerd land.

Soms een zon, die hoog verheven,

Zindert op het mulle zand.

 

Bron van lachend, levend water,

Bedding, beek, rivier, fontein.

Stroom van heil, maar even later …

Opgedroogd en weer woestijn.

Als een woord dat de weg wil wijzen,

Richting geeft en ruimte biedt.

Als een brood, een vaste spijze,

Soms, soms even, soms ook niet.

Soms, soms lijkt geen win d te waaien,

Alles tevergeefs geweest.

Totdat weer in lichterlaaie,

Vonkt en vlamt, het Vuur, de Geest!

 

 

Uit: Zingende gezegend,   André troost