Daar is Een, die u nimmer vergeet

1. Waarom zijt ge o ziele zo droevig?
Uw Heiland is immers nabij,
Zijn liefde omringt u en troost u in smart.
Hij nodigt: "O, kom toch tot Mij!"

2. God zendt u zijn boog in de wolken,
Als teken van eeuwig verbond,
Met 't mensdom, verzonken in diepten van schuld,
Dat vrede op Golgotha vond.

3. O, kom met uw zonden tot Jezus,
O ziel, daar is plaats bij het kruis.
Daar vindt gij vergeving en eeuwige vree;
Straks boven een zalig tehuis.

Koor. Daar is Een, die uw moeite ziet. Kent al uw stil verdriet.
Een, die u troost in uw leed, die helpt dragen uw kruis
Op de weg naar Gods Huis,
Daar is Een, die u nimmer vergeet!