Pasen

Track: Song Titel: Uitvoerenden:
1 Psalm 118 : 12 en 13 Gezamelijke Koren olv Evert v/d Veen
2 Psalm 130 Gezamelijke Koren olv Evert v/d Veen
3 Komt, knielen wij voor Jezus samen Gezamelijke Koren olv Evert v/d Veen
4 Weest gegroet, Gij Eersteling der dagen Gezamelijke Koren olv Evert v/d Veen
5 Wijdt Hem uw kunst Gezamelijke Koren olv Evert v/d Veen
6 Christus onze Heer' verrees Gezamelijke Koren olv Evert v/d Veen
7 Christus is opgestaan / daar juicht een toon Gezamelijke Koren olv Evert v/d Veen
8 Als ik het wond're kruis aanschouw Gezamelijke Koren olv Evert v/d Veen
9 Ik wil mij gaan vertroosten Gezamelijke Koren olv Evert v/d Veen
10 Brandende lampen Gezamelijke Koren olv Evert v/d Veen
11 Russische paashymne Gezamelijke Koren olv Evert v/d Veen
12 U zij de glorie Gezamelijke Koren olv Evert v/d Veen
1 Daar juicht een toon / Christus is opgestaan Chr. Gem Zangver. "Looft den Heer" Notter
2 Er is een Verlosser Herv. Kerkkoor "Rafidim" Elburg
3 Christus heeft overwonnen Chr. Gem. Zangver. "Vox Humana" Oldebroek
4 Ik zeg het allen dat Hij leeft Chr. Gem Zangver. "Looft den Heer" Notter
5 Vol van licht Groot Samengesteld Gem. Koor olv Johan W. Pots
6 Jezus leeft in eeuwigheid Massale koorzang uit Heusden
7 Sta op een morgen ongedacht Chr. Gem. Zangver. "Vox Humana" Oldebroek
8 Heerlijk is Uw Naam Herv. Kerkkoor "Rafidim" Elburg
9 Gouden harpen ruisen Everhard Zwart - Orgel Bovenkerk Kampen
10 Gij kent het leven Chr. Gem Zangver. "Looft den Heer" Notter
11 Wees gegroet Gij eersteling / Christus, onze Heer, verrees Samenzand Nieuwe Kerk Kampen
12 Heer ik wil Uw liefde prijzen Herv. Kerkkoor "Rafidim" Elburg
13 Komt als kind'ren van het licht Massale koorzang uit Heusden
14 Een verhaal hebben wij voor de volken Groot Samengesteld Gem. Koor olv Johan W. Pots
15 U zij de glorie Samenzang uit de Lebuïnuskerk Deventer
1 U, heilig Godslam, loven wij Samenzang uit de Grote kerk te Hasselt
2 Alzo lief heeft God de wereld gehad Geref. Gem. Koor "De Lofstem"
3 Hij kwam bij ons heel gewoon Geref. Kinderkoor "Sjaloom"
4 U zond uw Zoon Soliste : Foka Bosma
5 Psalm 22 : 1 en 8 Samenzang uit de Grote kerk te Hasselt
6 Als ik in gedachten sta Geref. Gem. Koor "De Lofstem"
7 Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten Geref. Gem. Koor "De Lofstem"
8 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis Samenzang uit de Grote kerk te Hasselt
9 Er is een Verlosser Geref. Kinderkoor "Sjaloom"
10 Als een hert dat verlangt naar water Geref. Kinderkoor "Sjaloom"
11 Voor Uw liefde, Heer Jezus, Dank U wel Geref. Kinderkoor "Sjaloom"
12 God enkel licht Samenzang uit de Grote kerk te Hasselt
1 In het vroege morgenlicht Samenzang uit de Grote kerk te Hasselt
2 Heft een lofzang aan Geref. Gem. Koor "De Lofstem"
3 U zij de glorie / Kroon Hem met gouden kroon Geref. Gem. Koor "De Lofstem"
4 Daar nu het feest van Pasen is Geref. Kinderkoor "Sjaloom"
5 Daar boven juicht een grote schaar Geref. Kinderkoor "Sjaloom"
6 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem Samenzang uit de Grote kerk te Hasselt
7 Christus, onze Heer, verrees Geref. Kinderkoor "Sjaloom"
8 Lied van het feest Geref. Kinderkoor "Sjaloom"
9 Glorie aan het Lam Geref. Gem. Koor "De Lofstem"
10 Ontwaakt, o volkeren, ontwaakt Geref. Gem. Koor "De Lofstem"
11 Psalm 21 : 1, 3 en 7 Samenzang uit de Grote kerk te Hasselt
12 Paascantate: Weest gegroet, Gij eersteling der dagen Geref. Gem. Koor "De Lofstem"
13 Oimprovisatie: Intrada-Finale over: Eens als de bazuinen klinken John Propitius - orgel
14 Psalm 98 : 1, 2 en 4/ Wie zal op die grote morgen Samenzang uit de Grote kerk te Hasselt