CD 1: 45 jaar Bralectah

 

Teken van Hoop (Bralectah-lied) Gré Buitendijk - Pranger:solo
Machtig God, sterke Rots Samenzang
My life is in You, Lord Eternal Joy
Goldcrest Brassband
He put a new zong in my heart Coram Deo
Welsh hymn tune Equal voices
Finally home Eternal Joy
God so loved the world Eternal Joy
The Italian western Brassband
My Lord, what a morning Equal voices
I stand here forgiven Eternal Joy
Fundament Coram Deo
Spirit of joy Brassband
Psalm 103 :Blagoslowie ( Russisch) Equal voices
Jedin Swjat Equal voices
Teken van Hoop (Bralectah-lied) Samenzang

 

CD 2: Bij de Here schuil ik

 

Psalm 11 Kerkmuziek van Peter Sneep en Dirk Zwart
Psalm 63 Kerkmuziek van Peter Sneep en Dirk Zwart
Aller ogen wachten op U Kerkmuziek van Peter Sneep en Dirk Zwart
Psalm 67 Kerkmuziek van Peter Sneep en Dirk Zwart
Psalm 80 Kerkmuziek van Peter Sneep en Dirk Zwart
Psalm 95 : 1, 2 en 3 Kerkmuziek van Peter Sneep en Dirk Zwart
geworteld en gegrond on de liefde Kerkmuziek van Peter Sneep en Dirk Zwart
Ik ben het licht der wereld Kerkmuziek van Peter Sneep en Dirk Zwart/liederen voor kinderen
Ik ben de goede Herder Kerkmuziek van Peter Sneep en Dirk Zwart/liederen voor kinderen
Ik ben de weg Kerkmuziek van Peter Sneep en Dirk Zwart/liederen voor kinderen
Ik ben de wijnstok Kerkmuziek van Peter Sneep en Dirk Zwart/liederen voor kinderen
Ik ben het levensbrood Kerkmuziek van Peter Sneep en Dirk Zwart/liederen voor kinderen
Ik ben de opstanding Kerkmuziek van Peter Sneep en Dirk Zwart/liederen voor kinderen
Heer, wij gedenken hier uw dood Kerkmuziek van Peter Sneep en Dirk Zwart
Onze vader Kerkmuziek van Peter Sneep en Dirk Zwart
Wij willen God de ere geven Kerkmuziek van Peter Sneep en Dirk Zwart
Doxologie Kerkmuziek van Peter Sneep en Dirk Zwart

 

CD 3: Manna op muziek

 

God, Wat bent U groot en goed Sing-in team Ch.Groot
Volk van God bijeengekomen Sing-in team Ch.Groot
Toen er nog niks bestond Sing-in team Ch.Groot
Jezus, Naam van eeuwig heil Sing-in team Ch.Groot
Eenzaamheid Sing-in team Ch.Groot
Als een Vriend Sing-in team Ch.Groot
Zoveel getuigen Sing-in team Ch.Groot
Het musje Sing-in team Ch.Groot
Het teken van de Vis Sing-in team Ch.Groot
Wij zien Jezus Sing-in team Ch.Groot
Zing het lied Sing-in team Ch.Groot
Heel de wereld zingt Sing-in team Ch.Groot
U bent het waard Sing-in team Ch.Groot
God in de hemel is nabij Sing-in team Ch.Groot
Immanuël Sing-in team Ch.Groot
Beloften van God Sing-in team Ch.Groot
Zegening Sing-in team Ch.Groot

 

CD 4: Daar ruist langs de wolken

 

Ik wandel in het licht met Jezus Massale koor- en samenzang te Haarlem
Er komen stromen van zegen Massale koor- en samenzang te Haarlem
Kom tot uw Heiland Massale koor- en samenzang te Haarlem
Ere zij aan God de Vader Massale koor- en samenzang te Haarlem
O denk aan het huis bij den Heer Massale koor- en samenzang te Haarlem
Prijst den Heer met blijde galmen Massale koor- en samenzang te Haarlem
Voorwaarts Christenstrijders Massale koor- en samenzang te Haarlem
Op bergen en in dalen Massale koor- en samenzang te Haarlem
Alle volken, looft den Here Massale koor- en samenzang te Haarlem
O God, die droeg ons voorgeslacht Massale koor- en samenzang te Haarlem
Mijn hart zingt een lief'lijke melodie Massale koor- en samenzang te Haarlem
Als op 's levenzee Massale koor- en samenzang te Haarlem
Dank U voor deze nieuwe morgen Massale koor- en samenzang te Haarlem
Hand in hand met Jezus Massale koor- en samenzang te Haarlem
Gij biedt, Heer' Jezus, rust mij aan Massale koor- en samenzang te Haarlem
De Here zegene en behoede u Massale koor- en samenzang te Haarlem
Daar ruist langs de wolken Massale koor- en samenzang te Haarlem
De Heer is mijn herder Massale koor- en samenzang te Haarlem
Een naam is onze hope Massale koor- en samenzang te Haarlem
Halleluja, lofgezongen Massale koor- en samenzang te Haarlem

 

CD 5: Mooiste koren met orkest

 

Halleluja uit Messiah Diverse koren met orkest
For unto us a child is born Diverse koren met orkest
All we like sheep have gone Astray Diverse koren met orkest
Glory in God Diverse koren met orkest
Openingskoor: Kommt, ihr Tüchter, helf mir klagen Diverse koren met orkest
Requiem - Confutatis Diverse koren met orkest
Requiem - Lacrymosa Diverse koren met orkest
Tochter Sion, freue dich Diverse koren met orkest
Laudate Dominum Diverse koren met orkest
Ave Verum Diverse koren met orkest
Bruiloftskoor Diverse koren met orkest
Reuiem & Kyrië Diverse koren met orkest
Alle Menschen werden Brüder Diverse koren met orkest

 

CD 6: De Rots van heil

 

Psalm 95 : 1, 2 en 3 Samenzang
Machtig God   Kinderen
Ere zij aan God, de Vader Samenzang
Psalm 23 (The new 23th) Jongerenkoor
Psalm 105 : 1, 2 en 3 gemengd koor
Psalm 118 : 1, 5 en 10 Samenzang
Here der heren Kinderen
Zie ik sterren aan de hemel staan Jeugdensemble
Zoek eerst het koninkrijk van God Samenzang
Hij kwam bij ons Jongerenkoor
Psalm 84 : 1, 2, 3 en 6 Samenzang
Psalm 121 gemengd koor
Laudate Dominum Kinderen & Felix de Vries
Psalm 33 : 1, 5 en 7 Samenzang
We believe Jongerenkoor
Psalm 146 : 1, 3, 5 en 8 Samenzang
Alles wordt nieuw Jeugdensemble
O God, die droeg ons voorgeslacht gemengd koor
Psalm 136 : 1, 3 t/m 8, 18 en 21 Samenzang (wisselzang)
Pray for me Felix de Vries
Onze Vader Jongerenkoor

 

CD 7: De vrede van God

 

Maranatha Chr. Gemengd koor Rijnmond
God, onze Vader Chr. Gemengd koor Rijnmond
Machtig God, sterke Rots Chr. Gemengd koor Rijnmond
Neem mijn leven, laat het, Heer Chr. Gemengd koor Rijnmond
Liefde Chr. Gemengd koor Rijnmond
Groot is uw trouw  Chr. Gemengd koor Rijnmond
Onze Vader Chr. Gemengd koor Rijnmond
Troost nu mijn volk Chr. Gemengd koor Rijnmond
Zie de zon Chr. Gemengd koor Rijnmond
Heer, geef ons de kracht Chr. Gemengd koor Rijnmond
Mattheüs 5 Chr. Gemengd koor Rijnmond
I need Thee every hour Chr. Gemengd koor Rijnmond
Lof aan de Heer Chr. Gemengd koor Rijnmond
Veni Jesu Chr. Gemengd koor Rijnmond
Leid mij Heer Chr. Gemengd koor Rijnmond
Komt nu en prijst Hem Chr. Gemengd koor Rijnmond
Jezus, Gij mijn leven Chr. Gemengd koor Rijnmond
His name is excellent Chr. Gemengd koor Rijnmond
De vrede van God Chr. Gemengd koor Rijnmond

 

CD 8a: En nu mijn verzoek CD 1

 

Straf mij in Uw gramschap niet "Deo Juvante" Apeldoorn
Zingt Gode Lof "Cantate Deo" Zoetermeer
Gij die alle sterren houdt Herv. Kerkkoor Kampen
Alles heeft Hij welgedaan "Sonabilé" Apeldoorn
Een droom Gez. Koren olv Sander van Marion
Zeg mij de plaats van het licht Ned. Chr. ConcertMannenkoor
Looft God uw leven lang CMK "Scheveningen"
t Land van gouden stromen Chr.Gem. Zangver. "Terra Nova" Lelystad
Roept uit aan alle stranden "Soli Laus Deo" Barneveld
Straks komt de nacht CGK "Oosterwolde" en Strijkorkest
Geloof. Hoop en liefde Int. Gem. Koor "'t Harde"
Psalm 48 : 1 Hoe groot zijt Gij  Ned. Chr. ConcertMannenkoor
Gebed voor de ander CMK "Scheveningen"
U bid ik aan, o macht der liefde Rijnlands CMK Leiden
Verblijdt U in zijn Naam (King all Glorious) CGK "Oosterwolde"
De Hele schepping, Here, zingt van Uw genade The Chapel Singers
God is mijn Leidsman CMK "'t Harde"
Geprezen zij de Heer Gez. Koren olv Koos Riemens

 

CD 8b: En nu mijn verzoek CD 2

 

Lofzang: "God onze Vader" Chr. Residentie Mannenkoor
Lofprijzing "Heer wij loven U" CGK "Oosterwolde" en Strijkorkest
Zeg het aan al die mensen Int. Kerkoor Dronten
Neem mijn leven Andrieskerkkoor Amerongen
Vreugde, vreugde, louter vreugde CMK "Asaf" & CMK "'t Harde"
Gij dienaars van Hem "Sonabilé" Apeldoorn
Leer ons in de wereld staan CMK "Door eendracht verbonden" Kampen
Voor alle heil'gen in de heerlijkheid Chr. Zang- en Oratoriumver "Cantate Deo"
Stad van goud CMK "Assen"

Dierb're Heer en Heiland

CMK "Door eendracht verbonden" Kampen
God is met u "Sonabilé" Apeldoorn en strijkorkest
Hoort het ruist in alle sferen Chr. PelgrimsMannenkoor
De Heer is mijn Licht Gez. Koorzang Bovenkerk Kampen
U zij de glorie  Gez. Koren olv Koos Riemens
Niet alleen trek ik door de Jordaan Laudate Deum
Stilte over alle landen Chr. Zang- en Oratoriumver "Cantate Deo"
Boven de starren Chr. MK "Asaf" 
Kom in mijn hart CGK "Oosterwolde"

 

CD 9: The world of favorite hymns

 

Praise, my soul, the King of heaven King's College Choir, Cambridge
Christ is made the sure foundation King's College Choir, Cambridge
All glory, laud and honour King's College Choir, Cambridge
When I survey the wondrous cross King's College Choir, Cambridge
The day of Resurrection King's College Choir, Cambridge
O God, our help in ages past King's College Choir, Cambridge
Dear Lord and Father of mankind King's College Choir, Cambridge

Praise to the holiest in the height

(O hoogt' en diept' )

King's College Choir, Cambridge
Praise to the Lord King's College Choir, Cambridge
The Church' one foundation King's College Choir, Cambridge
Crown Him with many crowns King's College Choir, Cambridge
Love divine, all loves excelling King's College Choir, Cambridge
Holy, holy, holy!Lord God Almighty King's College Choir, Cambridge
Now thank we all our God King's College Choir, Cambridge
Abide with me King's College Choir, Cambridge
O praise Ye the Lord King's College Choir, Cambridge

 

CD 10: Heer van mijn hart

 

De eeuwige God Frannie Vink & Peter van Essen
De Here is mijn kracht Frannie Vink & Peter van Essen
Één ding heb ik gevraagd Frannie Vink & Peter van Essen
Geprezen zij de Here Frannie Vink & Peter van Essen
Heer van mijn hart Frannie Vink & Peter van Essen
Ik heb de Here lief Frannie Vink & Peter van Essen
Mijn zoon, geef Mij je hart Frannie Vink & Peter van Essen
Spreek van Jezus Frannie Vink & Peter van Essen
U bent de Eerste Frannie Vink & Peter van Essen
U wil ik kennen Frannie Vink & Peter van Essen
Uw tederheid genas Frannie Vink & Peter van Essen
Waarlijk mijn ziel Frannie Vink & Peter van Essen

 

CD 11: Groot en machtig is Hij

 

Groot en machtig is Hij  "Vox Humana"/ "De Lofstem"/ "De Herghesangertjes"/"Jong Hosanna"
Daar is plaats bij 't kruis Gemengde koren olv Henk v/d Maten
Wij danken U Kinderkoor "De Herghesangertjes"/Kinderkoor "Jong Hosanna"
Lied van de verrijzenis Chr.Gem. Koor "Vox Humana"
Als de Heiland zal verschijnen Chr.Gem. Zangver. "De Lofstem"
Glorie voor de Hemelkoning Gemengde koren olv Henk v/d Maten
Kinderen van één Vader Instrumentaal
Aan des Heilands voeten Chr.Gem. Koor "Vox Humana" en Gert Pannekoek - Bariton
Ik zit op het puntje van mijn stoel Kinderkoren olv Henk v/d Maten
Ik zal er zijn Chr.Gem. Zangver. "De Lofstem"
Wat een dag zal dat zijn  "Vox Humana"/ "De Lofstem"/ "De Herghesangertjes"/"Jong Hosanna"/ Riek Jonker - Sopraan
Wat de toekomst brengen moge (The Rose) Gemengde koren olv Henk v/d Maten
Here, maak mij Uw wegen bekend Kinderkoor "De Herghesangertjes"/Kinderkoor "Jong Hosanna"
Psalm 119 Chr.Gem. Koor "Vox Humana"
Lof aan de Heer Chr.Gem. Zangver. "De Lofstem"
Als 't bazuingeschal Gemengde koren olv Henk v/d Maten
Heer, U kent mij als geen ander Kinderkoor "De Herghesangertjes"/Kinderkoor "Jong Hosanna"
In Christus is geen oost en west Chr.Gem. Zangver. "De Lofstem"
Een rijke schat van wijsheid Gemengde koren olv Henk v/d Maten
Want U bent Heer  "Vox Humana"/ "De Lofstem"/ "De Herghesangertjes"/"Jong Hosanna"

 

CD 12: Into my heart CD 1

 

Bless His holy name Chr. Gem. Zangver. "De Lofstem" Oosterbeek
Cent mille Chansons The Chapel singers
Herr, Deine güte reicht so weit Chr. Gem. Koor "Te deum Laudamus"
I need Thee every hour Ned. Chr. ConcertMannenkoor
Into my heart Herv. Zangkoor "Jubilate Deo"
Jesus bleibet meine Freude Philharmonisch Koor "Hagacantare"
Largo Het Westlandkoor
Let us break bread together Rijnlands Chr. Mannenkoor
Nobody knows Chr. PelgrimsMannenkoor
O God of love, o King of peace Urker Zangers
O Mary don't you weep Rijnlands Chr. Mannenkoor
O Master. Let me walk with Thee The Chapel singers
Praise the Lord, o my soul Chr. Zang- en oratoriumver "Cantate Deo" Zoetermeer
Spiritual rhapsody Gemengde koren olv Frans Kocx
The Lord bless you and keep you Chr. Zang- en oratoriumver "Cantate Deo" Zoetermeer
Tollite Hostias Chr. Mannenkoor "Scheveningen"
Wachtet auf Hulster Gem. Koor
We shall overcome Rozenburgs Mannenkoor

 

CD 13: Into my heart CD 2

 

Battle Hymn of the Republic Chr. Mannenkoor "Door Eendracht Verbonden" Kampen
Cantique de Jean Racine The Chapel singers
Chör der seligen Geister Philharmonisch Koor "Hagacantare"
Hallellujah gez. Koren olv Jan Zwanepol
Heaven came down and glory fills my soul gez. Koren olv Willem Hendrik Zwart
I'll wish i had given Him more Urker Zangers
Jacob's Ladder Katwijks Chr. MK en Rijnlands Chr. MK
Jeruzalem Rozenburgs Mannenkoor
Jesu, komm in meine Seele Rijnlands Chr. Mannenkoor
Kyrië Hulster Gem. Koor
Lascia ch'io pianga Rozenburgs Mannenkoor
Laudate Dominum Altenburger Sängerknaben
Morning has broken Chr.Gem. Zangver. "Terra Nova" Lelystad
Roll, Jordan roll Chr. Gem. Zangver.  "De Lofstem" Oosterbeek
Soon and very soon Chr. Gem. Zangver.  "De Lofstem" Oosterbeek
Thanks to be God Chr. Gem. Zangver. "De Lofstem" Oosterbeek
Veni Jesu Chr.Gem. Zangver. "Terra Nova" Lelystad
With the sound of the trumpets Gez. Koren olv Sander van Marion

 

CD 14: Nederland éénstemmig Opwekking

 

Samen in de naam van Jezus Massale samenzang Grote Kerk Hasselt
Zoekt eerst het Koninkrijk van God Massale samenzang Grote Kerk Hasselt
Heer, ik kom tot U Massale samenzang Grote Kerk Hasselt
Glorie aan God Massale samenzang Grote Kerk Hasselt
Heerlijk is Uw Naam Massale samenzang Grote Kerk Hasselt
Samen werken Massale samenzang Grote Kerk Hasselt
Abba Vader Massale samenzang Grote Kerk Hasselt
Liefde was het, onuitputt'lijk Massale samenzang Grote Kerk Hasselt
Heer God, U loven wij Massale samenzang Grote Kerk Hasselt
Juicht, want Jezus is Heer Massale samenzang Grote Kerk Hasselt
Er is een Heer Massale samenzang Grote Kerk Hasselt
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam Massale samenzang Grote Kerk Hasselt
In Gods overwinning Massale samenzang Grote Kerk Hasselt
Ik wil zingen van mijn Heiland Massale samenzang Grote Kerk Hasselt
Ik bouw op U Massale samenzang Grote Kerk Hasselt
Majesteit Massale samenzang Grote Kerk Hasselt
Er is een Verlosser Massale samenzang Grote Kerk Hasselt
Bron van Licht en Leven Massale samenzang Grote Kerk Hasselt
Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen Massale samenzang Grote Kerk Hasselt

 

CD 15: Zing van het goede

 

Ach blijf met Uw genade Jong gem. Koor "Immanuel" Urk
Als de Heiland zal verschijnen Jong gem. Koor "Immanuel" Urk
Be strong in the Lord Jong gem. Koor "Immanuel" Urk
Create in me a clean heart Instrumentaal
De Heer is mijn Herder Jong gem. Koor "Immanuel" Urk
Glorie aan het Lam Jong gem. Koor "Immanuel" Urk
He shall be great Jong gem. Koor "Immanuel" Urk
Heft een lofzang aan Jong gem. Koor "Immanuel" Urk
Jezus leeft in eeuwigheid Jong gem. Koor "Immanuel" Urk
Jezus, leven van mijn leven Jong gem. Koor "Immanuel" Urk
Leer mij Uw weg o Heer Jong gem. Koor "Immanuel" Urk
Loflied Jong gem. Koor "Immanuel" Urk
Psalm 116 Instrumentaal
U zij de glorie / Kroon Hem met gouden kroon Jong gem. Koor "Immanuel" Urk
Via Dolorosa Jong gem. Koor "Immanuel" Urk
Zie ik sterren aan de hemel staan Jong gem. Koor "Immanuel" Urk
Zingt de Heere een nieuw lied Jong gem. Koor "Immanuel" Urk

 

CD 16: Daar ruist langs de wolken

 

Zegen ons Algoede Collegium Vocale Reformatum
Blijf mij nabij Collegium Vocale Reformatum
Neem mijn leven Collegium Vocale Reformatum
Houdt Gij mijn handen beide Collegium Vocale Reformatum
O God, die droeg ons voorgeslacht Collegium Vocale Reformatum
Wat de toekomst brengen moge Collegium Vocale Reformatum
Beveel gerust Uw wegen Collegium Vocale Reformatum
Mijn Herder is de Here God Collegium Vocale Reformatum
De Heer is mijn Herder Collegium Vocale Reformatum
Heer, ik hoor van rijke zegen Collegium Vocale Reformatum
Vaste Rots van mijn behoud Collegium Vocale Reformatum
t Zij vreugde mijn deel is Collegium Vocale Reformatum
Ga niet alleen door 't leven Collegium Vocale Reformatum
Jezus, leven van mijn leven Collegium Vocale Reformatum
t Is middernacht Collegium Vocale Reformatum
Daar juicht een toon Collegium Vocale Reformatum
Op bergen en in dalen Collegium Vocale Reformatum
t Scheepken onder Jezus' hoede Collegium Vocale Reformatum
Daar ruist langs de wolken Collegium Vocale Reformatum
Kom nu met zang Collegium Vocale Reformatum
Wilt heden nu treden Collegium Vocale Reformatum
O Heer, Die daar des hemels tente spreidt Collegium Vocale Reformatum
Gelukkig is het land Collegium Vocale Reformatum
Wilhelmus Collegium Vocale Reformatum

 

CD 17: 'k Heb geloofd en daarom zing ik

 

Halleluja, lofgezongen Diverse koren olv Jan van den Driest
Hoor naar Jezus' rede Samenzang van Geref. Koren in de Grote kerk te Den Haag
Psalm 108 : 1 en 2: Mijn hart, o Hemelmajesteit  Diverse koren olv Jan van den Driest
Kroon Hem met gouden kroon Samenzang van Geref. Koren in de Grote kerk te Den Haag
D' Almachtig' is mijn Herder en Geleide Diverse koren olv Jan van den Driest
Van U zijn alle dingen Samenzang van Geref. Koren in de Grote kerk te Den Haag
Halleluja! Laat opgetogen een nieuw gezang voor den Heer Diverse koren olv Jan van den Driest
Zingt, gij afgelegen landen Diverse koren olv Jan van den Driest
Psalm 93 : 1 t/m 4: De Heer is Koning  Diverse koren olv Jan van den Driest
Wat vlied' of bezwijk Diverse koren olv Jan van den Driest
k Heb geloofd en daarom zing ik Samenzang van Geref. Koren in de Grote kerk te Den Haag
Psalm 43 : 3, 4 en 5: O Here God  Diverse koren olv Jan van den Driest
Deez' aard is uw, o Heer der heren Diverse koren olv Jan van den Driest
Rots waarop wij bouwen Samenzang van Geref. Koren in de Grote kerk te Den Haag
Hoe lief'lijk, hoe goed is mij, Heer Diverse koren olv Jan van den Driest
Verlosser, Vriend, Gij hoop en lust Diverse koren olv Jan van den Driest
Loof, loof, Jehova, o meine Seele Samenzang van Geref. Koren in de Grote kerk te Den Haag
Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Heer prijst Diverse koren olv Jan van den Driest

 

CD 18: Psalmen uit Heemse

 

Psalm 150 : 1 en 2 Samenzang uit de "Kandelaarkerk" te Heemse
Psalm 75 : 1, 4 en 6 Samenzang uit de "Kandelaarkerk" te Heemse
Psalm 108 : 1 en 2 Samenzang uit de "Kandelaarkerk" te Heemse
Psalm 119 : 1, 12 en 40 Samenzang uit de "Kandelaarkerk" te Heemse
Psalm 124 : 1, 2, en 3 Geref. Reg. Mannenkoor "'t Vechtdal" & Geref. Reg. Mannenkoor "Adoramus"
Psalm 6 : 1, 2 en 3 Samenzang uit de "Kandelaarkerk" te Heemse
Psalm 130 : 1, 2 en 4 Samenzang uit de "Kandelaarkerk" te Heemse
Gezang 14 : 1, 3 en 4 (GKB) Samenzang uit de "Kandelaarkerk" te Heemse
Psalm 25 : 2, 3 en 10  Geref. Reg. Mannenkoor "'t Vechtdal" & Geref. Reg. Mannenkoor "Adoramus"
psalm 72 : 1, 2 en 10 Samenzang uit de "Kandelaarkerk" te Heemse
Gezang 31 : 1, 2 en 3 (GKB) Samenzang uit de "Kandelaarkerk" te Heemse
Gezang 26b : 1, 2 en 4 (GKB) Samenzang uit de "Kandelaarkerk" te Heemse
Psalm 21 : 1, 4 en 7 Geref. Reg. Mannenkoor "'t Vechtdal" & Geref. Reg. Mannenkoor "Adoramus"
Gezang 35 : 1, 2 en 3 (GKB) Samenzang uit de "Kandelaarkerk" te Heemse
Gezang 32 : 1 t/m 4 (GKB) Geref. Reg. Mannenkoor "'t Vechtdal" & Geref. Reg. Mannenkoor "Adoramus"

 

CD 19:Lied van verlossing

 

Psalm 138 Samenzang / Peter Sneep - Orgel / Geref. Kamerkoor Amersfoort
Gezang 304 Samenzang / Peter Sneep - Orgel / Geref. Kamerkoor Amersfoort
Gezang 1 Samenzang / Peter Sneep - Orgel / Geref. Kamerkoor Amersfoort
Psalm 25 : 1 t/m 4 Samenzang / Peter Sneep - Orgel / Geref. Kamerkoor Amersfoort
Is dit uw wereld, Heer? Samenzang / Peter Sneep - Orgel / Geref. Kamerkoor Amersfoort
Psalm 98 Samenzang / Peter Sneep - Orgel / Geref. Kamerkoor Amersfoort
Gezang 285 Samenzang / Peter Sneep - Orgel / Geref. Kamerkoor Amersfoort
Psalm 120 Samenzang / Peter Sneep - Orgel / Geref. Kamerkoor Amersfoort
Psalm 139 : 1, 2 , 7, 8 en 10 Samenzang / Peter Sneep - Orgel / Geref. Kamerkoor Amersfoort
Gezang 434 Samenzang / Peter Sneep - Orgel / Geref. Kamerkoor Amersfoort
Psalm 37 : 1, 2 en 12 Samenzang / Peter Sneep - Orgel / Geref. Kamerkoor Amersfoort
Kies dan heden Samenzang / Peter Sneep - Orgel / Geref. Kamerkoor Amersfoort
Psalm 149 Samenzang / Peter Sneep - Orgel / Geref. Kamerkoor Amersfoort
Gezang 479 Samenzang / Peter Sneep - Orgel / Geref. Kamerkoor Amersfoort
Psalm 91 : 1, 5 en 7 Samenzang / Peter Sneep - Orgel / Geref. Kamerkoor Amersfoort
Heer, wij loven en aanbidden U Samenzang / Peter Sneep - Orgel / Geref. Kamerkoor Amersfoort

 

CD 20a: Lof en dank CD 1

 

Hoe groot zijt Gij The Dutch Voices
t Land van gouden stromen The Dutch Voices
De Heer is mijn herder Chr. Gem. Streekkoor "Song of joy"
Onze Vader The Dutch Voices
Ik wil U loven Chr. Gem. Zangver. "De Lofstem" Oosterbeek
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen Loek v/d Leeden - Piano / Bert Moll - Orgel
Omdat ik weet, hoe groot Gij zijt Chr. Gem Koor "Inspiration"Ede
Aan de hand van Jezus wil ik wand'len Chr. Gem Koor "Inspiration"Ede
Standing by Chr. Gem regiokoor "Song of Spirit"
Heer wees mijn Licht Chr. Gem. Zangver. "De Lofstem" Oosterbeek
Geef vrede Heer The Dutch Voices
Andante uit 21e pianoconcert Loek v/d Leeden - Piano / Bert Moll - Orgel
Machtige Heiland Chr. Gem regiokoor "Song of Spirit"
We thank Thee o Lord Chr. Gem. Zangver. "De Lofstem" Oosterbeek
Dank U voor alles Chr. Gem regiokoor "Song of Spirit"

 

CD 20b: Lof en dank CD 2

 

Zing met je hart Chr. Gem. Zangver. "De Lofstem" Oosterbeek
Zie naar de bloemen op de velden Chr. Gem. Zangver. "De Lofstem" Oosterbeek
Gedenk aan mij Chr. Gem. Streekkoor "Song of joy" Leerdam
Danklied Chr. Gem. Zangver. "De Lofstem" Oosterbeek/Chr. Gem. Streekkoor "Song of joy"
O kom in ons harte wonen Chr. Gem. Zangver. "De Lofstem" Oosterbeek
U bid ik aan, o macht der liefde Loek v/d Leeden - Piano / Bert Moll - Orgel
Belijdenis The Dutch Voices
Psalm 145 Chr. Gem. Zangver. "De Lofstem" Oosterbeek
Jacob's Ladder (engels) Chr. Gem. Zangver. "De Lofstem" Oosterbeek
Romeinen Chr. Gem Koor "Inspiration"Ede
Psalm 8 The Dutch Voices
Arioso Loek v/d Leeden - Piano / Bert Moll - Orgel
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag Chr. Gem regiokoor "Song of Spirit"
t Nieuw Jeruzalem Chr. Gem. Zangver. "De Lofstem" Oosterbeek/Chr. Gem. Streekkoor "Song of joy"
Lord, we praise You The Dutch Voices

 

CD 21:Looft den Heer, want Hij is goed

 

Psalm 105 : 1, 3, 5 en 24 Chr. Mannenkoor Staphorst
Psalm 108 : 1 en 2 C.G.K. Vox Humana Oldebroek
Psalm 116 : 1, 4 en 11 C.G.Z. Looft den Heer Notter
Psalm 136 : 1, 3, 16 en 26 Gez. Koren olv Henk v/d Maten
Psalm 139 : 1, 2 en 14 Oosterwolds Gem. Chr. Koor
Psalm 141 : 1, 2 en 3 C.G.K. Vox Humana Oldebroek
Psalm 21 1, 4 en 13 Chr. Mannenkoor Staphorst
Psalm 43 : 1, 3 en 5 Slikkerveers Chr. Mannenkoor
Psalm 5 : 1, 2 en 8 Slikkerveers Chr. Mannenkoor
Psalm 75: 1, 4 en 6 Gez. Koren olv E. V/d Veen
Psalm 81 : 1, 2 en 12 Gez. Koren olv Henk v/d Maten
Psalm 84 : 3 en 4 Chr.Int.Mannenkoor Fontanus Putten
Psalm 87 : 1, 3 en 5 Gez. Koren olv W.H. Boog
Psalm 93 : 1, 2 , 3 en 4 Oosterwolds Gem. Chr. Koor

 

CD 22: Looft God om Zijn uitbundigheid

 

Intrada Samenzang uit de Kadelaarkerk te Amersfoort
Psalm 77 : 1 t/m 6 Samenzang uit de Kadelaarkerk te Amersfoort
Psalm 115 : 1, 5 t/m 8 Samenzang uit de Kadelaarkerk te Amersfoort
Psalm 12 : 1 t/m 5 Samenzang uit de Kadelaarkerk te Amersfoort
Psalm 124 : 1 t/m 4 Samenzang uit de Kadelaarkerk te Amersfoort
Psalm 112 : 1 t/m 5 Samenzang uit de Kadelaarkerk te Amersfoort
Psalm 101 : 1 t/m 6 Samenzang uit de Kadelaarkerk te Amersfoort
Psalm 48 : 1 t/m 4 Samenzang uit de Kadelaarkerk te Amersfoort
Psalm 38 : 1, 5, 8, 9 en 11 Samenzang uit de Kadelaarkerk te Amersfoort
Psalm 114 : 1 t/m 4 Samenzang uit de Kadelaarkerk te Amersfoort
Gezang 2 : 1 t/m 5 Samenzang uit de Kadelaarkerk te Amersfoort
Rondo V Samenzang uit de Kadelaarkerk te Amersfoort
Looft God om zijn uitbundigheid Samenzang uit de Kadelaarkerk te Amersfoort

 

CD 23: Liefde (massale koor- en samenzang)

 

Aanschouw het Lam van God Samenzang Joriskerk Amersfoort
De vrede van God / De dag, door Uwe gunst ontvangen Samenzang + Chr. Sliedr. MK "Ichtus", meisjeskoor "Laudate Deum", CMK "Praise Him"
Eeuwig en machtig Heer "Vox Jubilans" + Samenzang Domkerk Utrecht
Ere zij aan God, de Vader Samengestelde koren Alkmaar
Genadig Heer / Hallelujah Samengestelde koren Alkmaar
Glorie aan God / 'k Wil U, o God, mijn dank betalen Samengestelde koren Alkmaar
Heer in de hemel Samenzang + Chr. Sliedr. MK "Ichtus", meisjeskoor "Laudate Deum", CMK "Praise Him"
Heer Jezus, dank U wel Samengestelde koren Alkmaar
Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen Samenzang Joriskerk Amersfoort
Heilig, heilig, heilig "Vox Jubilans" + Samenzang Domkerk Utrecht
Here Jezus, om Uw Woord / Kom in mijn hart / Mijn hart, o Hemelmajesteit "Vox Jubilans" + Samenzang Domkerk Utrecht
Liefde / Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning Samenzang + Chr. Sliedr. MK "Ichtus", meisjeskoor "Laudate Deum", CMK "Praise Him"
Liefde Gods "Vox Jubilans" + Samenzang Domkerk Utrecht
Lof zij de Heer Samenzang Jacobskerk Den Haag
O machtig God Samenzang + Chr. Sliedr. MK "Ichtus", meisjeskoor "Laudate Deum", CMK "Praise Him"
Zingt nu blij te moe Samenzang Jacobskerk Den Haag